Renovacija Osnovne škole Slunj

Renovacija Osnovne škole Slunj u iznosu od 690.480 HRK

U 2012. godini, Vlada Sjedinjenih Američkih Država financirala je renovaciju Osnovne škole Slunj, čime je novoj generaciji mladih u Hrvatskoj omogućeno povezivanje, učenje i razvoj potrebnih vještina za uspjeh i razvoj u društvu. Ovaj projekt dio je više od desetak inicijativa rekonstrukcija škola i vrtića u posljednjih 15 godina, čime se mladima u Hrvatskoj omogućava pristup novim prilikama.

Iznos
690.480
HRK