Izgradnja i opremanje javnog vanjskog dijela za terapiju slijepe djece i djece s posebnim potrebama

Donacija za nabavku medicinske opreme i higijenskih potrepština

U 2011. godini, Vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala je medicinsku opremu i higijenske potrepštine Centru za rehabilitaciju Komarevo za osobe s posebnim potrebama. Ova inicijativa prepoznala je ključnu ulogu svakog člana društva u Hrvatskoj, bez obzira na poteškoće s kojima se suočava, ali i potaknula povećanu socijalnu inkluziju.

Iznos
2.981.355
HRK