Rekonstrukcija vrtića u Našicama

Izgradnja i rekonstrukcija vrtića u Našicama u iznosu od 1.380.960,00 HRK

U 2011. godini, Vlada Sjedinjenih Američkih Država financirala je rekonstrukciju vrtića u Našicama, izgradivši cijeli novi aneks vrtića. Ova inicijativa pružila je novoj generaciji mladih u Hrvatskoj priliku za povezivanje, učenje i razvoj potrebnih vještina za uspjeh i rast u društvu. Ovaj projekt dio je više od desetak inicijativa rekonstrukcija škola i vrtića u posljednjih 15 godina, čime se mladima u Hrvatskoj omogućava pristup novim prilikama.

Iznos
1.380.960
HRK